Statestik mental hundbeskrivning (MH)


Den röda ringen i diagrammet nedan visar samtliga australian shepherd beskrivningsresultat fram till 2009. Ringen symboliserar inte något idealvärde utan finns med för att jämföra hur enskilda kullars avelsresultat förhåller sig till rasen i stort.

Källa: SKK Avelsdata

El Merino's Sami Muste

El Merino's Hot Stuff

El Merino's Wild For Kicks

Tarcott Amber Nectar

Anm.