Ett gäng som nosar

Ett gäng som äter

Närbild på Elmer

Majas nos. Foto Marie Öqvist

två som sover

En som spårar. Mirra

AUSSIENS PERSONLIGHET OCH KARAKTÄR

Aussien är inte bara en vallhund utan den gör ofta även mycket goda resultat i lydnad, agility, flyball, spårarbete, terapihunds verksamhet och många andra hund aktiviteter. Samtidigt som den är en utmärkt sällskapshund. Aldrig förr har det funnits så många olika möjligheter för en Aussie...

För oss som älskar Aussien finns det ingen mer perfekt hund. Tyvärr gör samtidigt de speciella egenskaperna hos rasen, som vi värdesätter så högt, att den inte passar för alla som vill bli hundägare. Det är därför viktigt att innan du bestämmer dig för en Aussie, noggrant överväger om din livsstil verkligen ger utrymme för den översvallande vitalitet som är typisk för rasen. Australian Shepherd är en hundras som ursprungligen framavlades för att vara en medelstor, intelligent och allsidig vallhund med fast karaktär och stor uthållighet. Många Aussies utför fortfarande det arbete som de en gång skapades för att göra och många av de Aussies som aldrig någonsin sett får eller kreatur kan ändå ha en stark vallningsinstinkt. Detta innebär att Aussien alltid måste hållas under sträng tillsyn eftersom en vallhund lätt faller för frestelsen att jaga efter andra hundar, barn eller t o m förbipasserande trafik.

Att Aussien har framavlats till att utföra ett ansträngande dagsverke innebär att den knappast nöjer sig med att vara "soffkudde" även om det finns individuella skillnader som gör att vissa Aussies är mer stillsamma och anspråkslösa till sin läggning. I de allra flesta fall är de emellertid "högenergi-hundar" som kräver meningsfull sysselsättning precis som ett jobb att gå till varje dag. Aussieägaren måste engagera sig och ge sin hund den tid och uppmärksamhet som den kräver genom att träna och leka med den. Precis som hos vilken hund som helst så kan undertryckt energi utlösa ett destruktivt beteende som t ex kan utmynna i att hunden börjar gräva eller tugga sönder saker. Den höga intelligensen hos de här hundarna, vilken är nödvändig för att de skall kunna läsa och kontrollera djuren i vallningssituationer, kan bli ödesdiger om de lämnas oengagerade och sysslolösa.

Aussies är mycket skickliga på att förstå vad deras ägare vill. Lydnadsträning rekommenderas ivrigt och kan vägleda ägaren i hur aussiens typiska, inneboende vilja, att vara till lags kan kanaliseras till ett önskvärt uppförande. Aussies lär sig mycket snabbt nya saker så man måste se till att de hålls sysselsatta med motion, lek och träning för att tillfredsställa både kropp och själ. Även om många aussies är glada i alla människor de möter så är aussien som ras betraktat något reserverad och försiktig kring främmande. Aussies med denna natur bör uppmuntras att träffa så mycket olika människor som möjligt men får aldrig tvingas till att ta kontakt.

Aussien är ofta ganska beskyddande mot sin familj och sitt hem vilket kan vara en uppskattad egenskap men i vissa situationer helt oacceptabelt. Vissa hundar accepterar aldrig främlingar. Precis som alla andra hundar, kan dåligt socialiserade aussies bli aggressiva om de inte tas om hand på rätt sätt.

Aussies är i allmänhet friska hundar som kan förväntas bli åtminstone tolv år gamla eller äldre och som ägare skall man därför räkna med ett långt engagemang. Pälsen kräver en minimal skötselinsats men måste dock hållas och ren och borstas då och då liksom klorna klippas ibland. För att tillgodose den höga energi nivån så äter en typiskt aktiv aussie kanske mera än en mer stillsam hund av samma storlek, så var beredd på att utfodra med massor av högkvalitativt foder.

Aussien är den perfekta hunden för den som önskar sig en synnerligen läraktig, mångsidig och verkligt intelligent hund som orkar leka eller jobba "tills den får kreaturen med sig hem". Ifall du har den tid och det engagemang som krävs för en aussie så kommer du inte att bli besviken.