El Merino's New Fire, 'KNUT' väntar på startsignal

KNUT tränar på flankerna..


.. och att hålla ut..


.. och ligga kvar..

El Merino's New Wave, 'VÅGA'

VÅGA, tränade fösning, dagen innan snön kom